MENTUPP nedir?

Projenin temel amacı, inşaat, sağlık ve BİT sektörlerindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ'ler) zihin sağlığı zorluklarını hedef alan çok düzeyli bir aracılık faaliyetli geliştirerek, uygulayarak ve değerlendirerek işyerinde zihinsel sağlığı iyileştirmektir. İkincil amaç depresyon ve intihar davranışını azaltmaktır.

Daha fazla bilgi için www.mentuppproject.eu ziyaret edin.