Mitä on MENTUPP

MENTUPP-hub on verkko-ohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa mielen hyvinvointia työpaikoilla, ehkäistä työuupumusta sekä vähentää mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa. Ohjelma on eurooppalaisten asiantuntijoiden kehittämä menetelmä, joka tehtiin ja tutkittiin laajassa EU-Horizon 2020-hankkeessa. Suomessa hankkeessa oli mukana THL. MENTUPP-hub luotiin pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön rakennus, ICT ja terveydenhuoltoalaloille. Lisäksi verkko-ohjelman toissijaisena tavoitteena on ehkäistää masennusoireita ja itsemurhia.

Lisätietoja osoitteesta www.mentuppproject.eu.