Nota prawna

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie umowy grantowej nr 848137. Za przedstawione tu materiały i wyrażone poglądy odpowiedzialność ponoszą wyłącznie ich autorzy. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przedstawionych informacji.

Warunki Korzystania

Serwis MENTUPP to portal internetowy zawierający narzędzia edukacyjne, których celem jest poprawa dobrostanu psychicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) w sektorach budownictwa, ochrony zdrowia i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Narzędzia oferowane w serwisie MENTUPP są opracowywane w ramach projektu MENTUPP.

Nie, korzystanie z serwisu MENTUPP jest bezpłatne.

Tak, rejestrację można anulować w dowolnym momencie i nie jest wymagane podanie powodu(-ów). Jeśli chcesz anulować swoją rejestrację, wyślij wiadomość e-mail z prośbą o anulowanie rejestracji na adres contact@eaad.net.

Szczegółowe informacje na temat prywatności i danych można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych w serwisie MENTUPP. Więcej informacji na temat serwisu MENTUPP można uzyskać pod adresem e-mail contact@eaad.net. Jeśli potrzebujesz pomocy lub w nagłych przypadkach, prosimy o kontakt pod numerem Telefony zaufania.

Do użytkowników serwisu MENTUPP mają zastosowanie poniższe warunki korzystania:

Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do wszystkich informacji i materiałów w serwisie MENTUPP. Są one przewidziane wyłącznie do użytku osobistego. Każde inne wykorzystanie, jak również powielanie informacji i materiałów wymaga uprzedniej zgody Projektu MENTUPP.

Serwis MENTUPP zawiera linki do stron internetowych osób trzecich. Projekt MENTUPP nie ma żadnego wpływu na zawartość tych stron, ani nie odpowiada za ich dostępność.

Nie przewiduje się, aby informacje i materiały zawarte w serwisie MENTUPP miały jakikolwiek negatywny wpływ na zdrowie psychiczne użytkownika.

Projekt MENTUPP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty lub szkody w związku z informacjami zawartymi w serwisie MENTUPP. Dotyczy to również wykorzystania informacji lub działań podjętych lub niepodjętych w związku z informacjami zawartymi w serwisie MENTUPP (w tym, m.in., strat lub szkód spowodowanych zaniedbaniem).

W przypadku dalszych pytań dotyczących niniejszych warunków korzystania z serwisu MENTUPP prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres contact@eaad.net.