Shtyp

Operatori i faqes

 

Aleanca Evropiane Kundër Depresionit e.V. (EAAD)
Goerdelerring 9
04109 Leipzig
Tel: +49 (0) 341-223874 70
contact@eaad.net
www.eaad.net

 

 

Heqje dorë nga përgjegjësia

 

Lidhjet (Link-et) me serverat e jashtëm nuk nënkuptojnë një miratim zyrtar nga EAAD të mendimeve ose ideve të shprehura në to, si dhe nuk garantojnë vlefshmërinë e informacionit të dhënë. Lidhjet (link-et) me faqet e tjera reklamuese nuk nënkuptojnë në asnjë mënyrë, miratimin e produkteve ose shërbimeve të ndonjë shitësi.

 

Lidhjet (link-et) do të ofrohen nga servera të jashtëm që menaxhohen në mënyrë profesionale (d.m.th., janë plotësisht operacional, janë në dispozicion shumicën e kohës, nuk japin informacion të pasaktë ose grafikë me natyrë të papërshtatshme, etj.).

 

Ky server nuk do të lidhet me servera të jashtëm që do mbështesnin përpjekje të caktuara për mbledhje fondesh ose lobim sipas një axhendë politike.

 

Të gjithë personat në fotografi janë shembuj.

 

Ju lutemi vini re se informacioni i paraqitur në www.mentupphub.eu nuk është këshillë mjekësore. Është informacion i përgjithshëm, i cili nuk merr parasysh rrethanat tuaja personale, statusin dhe kërkesat tuaja fizike dhe mendore. Informacioni në faqen tonë të internetit nuk ka për qëllim të trajtojë ose diagnostikojë gjendjen tuaj mjekësore apo të një personi tjetër. Për më tepër, ju nuk duhet të injoroni kurrë këshillat mjekësore, ose të shtyni kërkimin e ndihmës profesionale për shkak të ndonjë informacioni në www.mentupphub.eu. Nuk duhet të drejtoni asnjë pyetje mjekësore në MENTUPPHUB, por duhet të kontaktoni drejtpërdrejtë një profesionist të kualifikuar të kujdesit shëndetësor. Ju lutemi gjithmonë kërkoni ndihmë profesionale nëse keni dyshime për shëndetin tuaj mendor.